Platform_logo
SENESTE ARTIKLER

Xara-Sylvester Vogelius & Sofie Højgaard

Mutations of Chaotic Desire

'Mutations of Chaotic Desire’ er en installation skabt i et samarbejde mellem billedkunstner Xara-Sylvester Vogelius og arkitekt Sofie Højgaard til Kunstakademiets Rundgang 2021.
Udstillingsarkitekturen og værker er skabt parallelt, sådan at rummet bliver til mere end en beholder og understreger og formidler værkernes tematik.
Installationen undersøger ‘reproduktion’ og ‘begær’, hvorledes rummet reproducerer sig selv som organisme og hvorledes disse nye rum bærer en bevidsthed om det rum, de udspringer fra.

De indsatte vægge er opbygget af masonitplader og trælægter. Det er umiddelbare, billige og tilgængelige materialer og identiske med dem, som de studerende får udleveret, hvis de ønsker at rekonstruere deres atelierer. Rummets opbygning er en fortsættelse på den allerede eksisterende ateliergangs konstruktion, hvor kun de installerede vægges lysegrå farve afslører at noget nyt er indsat.

Installationen opdeler og afskærmer dele af det eksisterende rum. Det tilgængelige rum er opdelt i to; et mindre smalt forrum og et større kvadratisk bagvedliggende rum. Både utilgængelige og bagvedliggende rum, afsløres og kan skimtes gennem slidser. Udstillingsarkitekturen tager som værkerne udgangspunkt i ‘signifiers’ - spor, rester og lag, der afslører tilstedeværelsen af noget andet eller noget før.

I flere af Vogelius’ værker møder vi parasit hvepsen ('Figur.6' og 'Figur.12') I en biologisk forståelse af naturen er denne type hveps en del af parasit verdenen, da den udnytter andre arter til at være vært for dens æg. I 'Figur.12' et vektoriseret røntgenbillede af en parasit hveps, der er i gang med at indsætte sine æg i en sommerfuglelarve. Sommerfuglelarven bliver senere hen lammet eller hypnotiseret til at tro at dens skæbne er at passe på disse æg når de bryder ud af larven.

I alle installationens værker ser vi spor af reproduktive handlinger, som menneskearten benytter sig af på artificielle og teknologiske måder. Mennesket outsourcer idag kroppen og dens fysiske funktioner og danner nye abstrakte kropsdele til ikke-reproduktive seksuelle nydelses formål.
Arkitekturen i installationen arbejder med tre greb: deling/spaltning, opskæring og kloning - greb som også bruges ved kunstig befrugtning.

Fire begivenheder i rummet afslører på hver deres måde, det rum de kommer af, det rum de leder til og de rum som ligger udenfor:

1. Slidsen ved indgangen i rummets ydre hjørne, opstår ved en spejling og kloning af et indhak i det eksisterende rum. Slidsen, der let afslører det bagvedliggende rum,  er den første signifier af rummets reproduktion.

2. Dildostøbeformen penetrerer og opskærer den indsatte vægmenbran og den understreger delingen af rummet. Grebet og placeringen vækker fantasien og bevidstheden om en bagside, som kun er tilgængelig ved kroppens bevægelse om hjørnet.

3. Det kvadratiske rums langside opskæres - slidsen er skåret i højden og dimensionerne af det bagvedliggende vindue. Slidsen afslører rummets egentlige dybde, det bagvedliggende lyse rum, men også byrummet, der som ligger som en ny membran udenom.

4. I det kvadratiske rums venstre hjørne, er den installerede væg forkortet og afslører både afstanden til såvel som den bagvedliggende væg. Væggen virker som en hud eller membran, der glider til side eller virker ligesom de slørede kvinder, i det digitalt manipulerede maleri, løfter i hinandens skørter.

De tre slidser samt skultpturen i væggen framer beskuerens udsyn og overblik, de introducerer det nære men begrænsede blik vi kender fra mikroskopet.

Arkitekturen og værkerne bliver tilsammen til et display af forbindelser og fragmenter fra forskellige organiserede niveauer og afsøger i fællesskab reproduktionens og begærets flere strataer.

- Xara-Sylvester & Sofie Højgaard

Titler efter installationsplan: 

1. 'Figur.12'
2. 'Figur.7'
3. 'Figur.23'
4. 'Figur.12'
5. 'Figur.17'
6. 'Figur.6'
7. 'Figur.28'
8. 'Figur.19'
9. 'Figur.4'

'Mutations of Chaotic Desire' Værker af Xara-Sylvester Vogelius, Kuratering og udstillingsarkitektur af Sofie Højgaard, 2021

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.