Platform_logo
SENESTE ARTIKLER

Pernille Vincents

Complex Motions

Pernille Vincents værker Complex Motions tager afsæt i Carlsberg Byen. Følgende tekst er en refleksion over værkerne, der søger at sætte dem i relation til vores arkitektoniske samtid.

Carlsberg lagde i 00’erne an til at blive en ny bydel - “Vores By”. Tegnestuen Entasis vandt idekonkurrencen i 2007, og efterfølgende blev den tidligere bryggerigrund inddelt i felter, der blev fordelt mellem udvalgte tegnestuer. Carlsberg er fortsat ved at blive materialiseret fysisk - men eksisterer allerede digitalt.

Carlsberg Byen sælger projektboliger, dvs. boliger, der sælges før de er bygget. Her får potentielle købere mulighed for at besøge deres lejlighed virtuelt og bevæge sig rundt i den fra en krop forankret i den fysiske virkelighed og med et blik i den digitale. Carlsberg Byens nye arkitektur eksisterer som digitale rum, der kan besøges før, under og efter, de er materialiseret fysisk.

Størstedelen af samtidens arkitektoniske produktion foregår i softwareprogrammer såsom Robert McNeel & Associates’ Rhinoceros, Grashopper og Autodesk AutoCAD, der har 19.3 mio. brugere. Der kan argumenteres for, at arkitektur i dag hovedsageligt er digital - Carlsberg Byen som eksempel, er medieret og frembragt gennem computerens automatiserende processer, der som ethvert andet værktøj og materiale, konceptualiserer og former det endelige arkitektoniske værk.

Armen Avanessian og Markus Miessen introducerer begrebet Xeno-arkitektur i “Perhaps It Is High Time for a Xeno-Architecture to Match” og bruger begrebet "xenoisme"(xeno) om det fremmede, andet og udenforliggende . Xenoismen bruges også om spekulativ praksis, der arbejder med teknologien som en immanent del af det at være menneske såvel som den forholder sig til det, som ligger foran nu’et. Xeno-arkitekturen bliver en metode til at arbejde med de problemfelter, som ligger uden for vores umiddelbare begrebsverden og horisont: Den producerer koncepter, der gennem spekulation og forestilling, er udformet som fuldt dannede alternative fremtider.

Titlen Complex Motions, består af to ord, der inden for værkernes referenceramme kan forstås på følgende måde:
Complex - refererer til kompleks (bygningskompleks) og helheder, bestående af flere dele med indbyrdes modsætningsforhold samt det at indeholde komplekser som væsen.
Motions - refererer til individuelle karakterers bevægelse, skift i position og bevægelser på tværs af en spilleplade og matrix, samt bevægelser og strømme, der ikke er synlige. Ligeledes refererer motions til (e)motions (følelser) og officielle og juridiske papirer.

Complex Motions er collager af forskellige digitale repræsentationer af bygget og forestillet arkitektur i Carlsberg Byen, der bryder med vante forestillinger, som knytter sig til dem, deres kontekst og tegningen som repræsentationsform. Værkerne sampler symboler og ikoner for derigennem at undersøge deres indeks (egenskaber) i den digitale tegning.

Skorstenen er et symbol på Carlsbergs vækst og den har indgået som en vigtig del af ølproduktionen. Screenshottet af de morphede 3D modeller undersøger skorstenen, som en isoleret karakter og afprøver den som form, symbol og som væsen med sin egen agens, til en grad af uigenkendelighed. Sammen med Bohrs tårn, kranen, logoet og helikopteren er skorstenen lagt ud i afgrænsende og åbne landskaber - interiør og eksteriør - her bevæger de sig i forskellige konstellationer og får lov til at flyde omkring.

I interiøret "Opstalt" flyder Bohrs tårn, skorstenen og bogstavformede børneskummøbler på en sudokuplade med nogle forudfyldte felter, der usynligt dikterer, hvorledes resten af numrene fordeles. Det ser åbent og tomt ud, men alt er afgjort på forhånd. Åbningen vi kigger ind gennem er udsigten fra en falkeredde i Carlsberg tårn - åbningens form er mellemrummet mellem bogstaverne l og s i Carlsberg logoet. Åbningen introducerer et blik, som er falkens: placeret højt i et utilgængeligt rum, der minder om de overviews 3D programmer tilbyder.

I eksteriøret "Rejst Plan" ser vi igen Bohrs tårn, skorsten, kran, helikopter, logo og en humleblomst, denne gang på en skumpuslespilsplade. De placerer sig i en uset højde i en københavnsk kontekst, der peger på en indtagelse af nye rum; “skyen” og luftrummet. Karakterenes skala er ikke-lineær ligesom perspektivet vendes og drejes, som væsner i orbit eller simultane rum med flere retninger.
Logoet og symbolet for Carlsberg er indsat i en forvrænget og morphet udgave, de omkringflydende karakterer er ikoner - de ligner det, de repræsenterer, men deres løsrevne fundamenter og nye bevægelser afprøver og afsøger nye karaktertræk - og fremskriver hermed nye indekser.

I Complex Motions frisættes karaktererne fra spillepladen, byggegrunden og byplanen. De får en agens, en fremmed materialitet og tektonik gennem spekulation og forestillede kontekster; vi læser dem på ny - eller måske klarere.
Complex Motions producerer ikke en fuldt dannet alternativ fremtid, men giver os et bud på en kontur af den og vejen derhen, med humor og nysgerrighed som udgangspunkt.

- Sofie Højgaard

Digitale tegninger: "Opstalt", "Screenshot", "Rejst Plan", København 2021, Pernille Vincents

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.