Platform_logo
SENESTE ARTIKLER

Anna Barner Stokholm

Sterile Transit

Modelserierne i projektet 'Sterile Transit' undersøger fysiske og juridiske manifestationer af landegrænser, og hvad der er muligt at udføre omkring dem, med udgangspunkt i et hybridprogram: en kombination af lufthavn og hospital. Begrebet 'Sterile Transit' står som en ramme om projektet, og peger på, hvordan landegrænser ikke er statiske eller geografiske, men konstruerede og til konstant forhandling, mellem lovgivning og fysiske barrierer.

Der arbejdes eksperimenterende med modeller, som gør opmærksom på deres egen fremstilling. Samtidig ender modellerne med at tale i egen ret, snarere end at være repræsentationer for en arkitektur. Følgende tekst er en refleksion over baggrunden for værkerne og deres tilblivelse.


Grænse
Grænser er restriktioner af bevægelsesfrihed. En fysisk mur er let at forstå, som den simpleste form for grænse. Men begrænsninger af fri bevægelse udformes og materialiserer sig på et utal af måder. I zoner hvor der skal kunne ske udveksling over en grænse, som f.eks. i en lufthavn, tager de ofte andre former. Grænser kan manifestere sig som afstand, bevogtning eller fysisk fastspændelse. I operationsstuer, fungerer bedøvelse, som en form for grænse.

Ofte er bevægelsen over en grænse styret af bestemte retninger – som sluser eller envejslåger. Det er for eksempel let at rejse ind i Cuba men sværere at rejse ud. Og et rum eller en skalpel kan, så let som ingenting, gå fra at være steril til ikke-steril, men vanskeligere bevæge sig den modsatte vej.


Sterile Transit
Modelserierne er del af projektet 'Sterile Transit Hospital, Cuba'. Begrebet, 'Sterile Transit', bruges til at beskrive det fænomen, at passere igennem et lands territorium, oftest i en lufthavn, uden juridisk set, at krydse landets grænse. Begrebet peger på, hvordan landegrænser ikke er statiske eller geografiske, men konstruerede og til konstant forhandling, mellem lovgivning og fysiske barrierer. Ofte er der tale om primitive, mekaniske løsninger, der administrerer juridiske eller begrebsmæssige grænser. Det åbner et rum for, at manipulere med grænserne, og presse hvilke muligheder der findes omkring dem.

I projektet undersøges konkret, hvordan mennesker, på hver sin side af en grænse, kan mødes og interagere omkring intense fysiske omstændigheder – specifikt det, at behandle og pleje, syge kroppe. I yderste instans – at operere en patient – der befinder sig på den anden side af en grænse/membran.

Idéen om handsken, udgør et ledende motiv i projektet. En handske er en skarp fysisk barriere, men samtidig tillader den, at to kroppe kan berøre hinanden, på hver side af en tynd blød membran. I f.eks. isolationsrum, ser man handsker, indbygget i vægge, som muliggør, at en udenforstående, kan undersøge en krop, inde i rummet. På samme måde som en handske kan være en væg, kan den også være en landegrænse.


Model
Igennem arbejdet udforskes modelbyggeriets potentiale, både som arbejdsmetode og som udsagn i egen ret, der strækker sig forbi, at være repræsentation for noget ”andet”. Ved at manifestere en simpel idé fysisk, i model, bliver man klogere på det igangværende projekt – og kan arbejde videre fra den nye erfaring. Akkurat som håndtegning/skitsering kan fungere som en måde at forske i projektet. På samme måde, er det relevant at bygge modeller, som et skitseværktøj. At arbejde hurtigt og iterativt – med billige og tilgængelige materialer (i dette tilfælde kulørte skala-figurer, pap og sæbe). At fritage modellerne fra en forventning om perfektion og færdighed. I stedet at stole på, at der er en erkendelse i at se, selv den simpleste idé, materialiseret.

Ligeledes kommer der noget nyt ud af at fotografere modeller. Fotografiet etablerer en distance – til det oprindelige udgangspunkt – som muliggør at se modellerne med nye øjne. Skala-oplevelsen bliver opløst. Og man begynder at lægge mærke til nye ting. Som her – hvor ansigterne på de billige kinesiske skalamodeller, træder frem, og billederne begynder at tale, i deres egen ret, komiske og dybt uhyggelige.

– Anna Barner Stokholm, 2021

Fotoserier 1-7, 2018, Anna Barner Stokholm.
Model 1 ’Transportseng’ (foto 1)
Model 2 ’Koblingsarm’ (foto 2-7)
Model 3 ’Handske’ (foto 8-13)
Model 4 ’Sluse/lås’ (foto 14-16)
Model 5 ’Operationsstue’ (foto 17-19)
Model 6 ’Membran/grænse’ (foto 20-23)
Model 7 ’Fly’ (foto 24)

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.