Platform_logo
SENESTE ARTIKLER

Allan Gabi

Have-kunst

At spejle og undersøge sine omgivelser
Allan Gabis værker slår ned i et arkitektonisk felt, der både omslutter og aktiverer beskueren. Ved hjælp af forskellige greb øger kunsterduoen vores bevidsthed om omgivelsernes rum og sansernes evne til at optage og udfolde et kunstværk.

Claus Egemose og Michael Mørk har siden 2013 stået bag Allan Gabi. Allan Gabi er en abstrakt persona, et arbejdsfællesskab og en metode. Det er den autonome figur som Egemose og Mørk har udvalgt til at repræsentere deres kunstnerduo. Allan Gabi giver de to kunstnere mulighed for at tilsidesætte deres egne interesser for en stund og i stedet fokusere på et fælles sprog, der kan kanaliseres ud gennem en tredje person, et neutralt ingenmandsland. Ved at passe Allan Gabis kunstsyn bliver det værkskabende arbejde et fælles anliggende, der drejer sig om, at løse en opgave bedst muligt på Allan Gabis vegne. I den forstand er Allan Gabi på én og samme tid en frisættelsesproces og et eksperiment, der undersøger omstændighederne bag kunstnerisk skabelse.

Når billedkunsten rammer arkitekturen
Installationen er en åben kasse lavet af aluminium, og den består af en række parallelt stående rammer holdt sammen af tynde hvide plader.
Installationen mimer et skelet, som en bygningskonstruktion, der endnu er undervejs. Ved et nærmere blik opløser installationen flere af de obligatoriske elementer, der udgør arkitektur. Rummene, der skabes af installationen, er mærkværdige og uigennemskuelige. De er ikke i funktion. Nogle steder opstår gennemgangsruter, andre steder er det næsten umuligt at trænge igennem. Kroppen kan ikke let manøvrere rundt i alle installations dele. Snarere må den krumme sig, dukke sig og balancere.

Det felt, installationerne (red.) placerer sig i som kunstværk, er den arkitektoniske installation. Det er Allan Gabis foretrukne kunstform, og duoen har skabt flere værker, der taler ind i den hybride genre såsom XX fra 2004 skabt i samarbejde med Dorte Mandrup-Poulsen og udstillet på Box 2.0, Eksempel fra 2013 udstillet på Fabrikken for Kunst og Design og In The Woods fra 2015, der nu permanent kan opleves i det udendørs udstillingssted Skovsnogen.

At sammensmelte billedkunst og arkitektur er en formgivende og rumorienteret opgave, der afslører hvilke karaktertræk, de to genrer besidder. Hvor arkitekturen af tvungen nødvendighed skal medtænke parametre såsom skala, funktion og form, evner billedkunsten - og særligt kunstinstallationen - at negere alle krav om funktionalitet. En installation kan tage sit udgangspunkt i arkitektoniske elementer og interesser, men den er sat fri fra alle de krav, arkitekturen skal underkaste sig.(1)
Derfor er Allan Gabis værker ikke så meget konstruktioner, som de er dekonstruktioner. Frem for at skulle være en brugbar ramme, hvori hverdagslivet fungerer, er Allan Gabis installationer en udfoldelse og undersøgelse af netop den arkitektur, vi omgiver os med. (red.)

(1) Kristensen, Peter Thule: "Arkitektur som kunststof" i Box 2.0 - Kunst og arkitektur i samarbejde, red. Gitte Johannesen, Ruth Campau, Michael Mørk, s. 66-71


- Tekst af Kathrine Børlit Nielsens: et uddrag af 'At spejle og undersøge sine omgivelser' om Allan Gabis praksis.

Foto 1-8: Allan Gabi, Have-kunst, Kulturhus Gammelgaard, 2021, fotograf Johan Reeh
Foto 9-17: Allan Gabi, In The Woods, 2015, Fotograf Michael Mørk
Foto: 18-23: Allan Gabi, In The Woods, Skovsnogen, 2018, Fotograf Michael Mørk
Foto: 24-29: Allan Gabi + Dorte Mandrup-Poulsen, XX, Box 2.0, 2004, Fotograf Torben Ekserod

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.